Translate

Уроки хімії в 8 класі

Урок №13

Тема: Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне

 окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

Хід уроку

1. Проста речовина кисень підтримує горіння. Кисню, що

 міститься в повітрі, досить для горіння дров у багатті, 

природного газу в грубці, вугілля в каміні. Якщо використовувати

 для горіння чистий кисень, воно відбувається інтенсивніше.

- Взаємодія речовин з киснем не завжди супроводжується горінням.

 Більшість таких реакцій відбувається непомітно:

- скисання молока

- ржавіння заліза

- гниття

Речовина, взаємодіючи з киснем, зазнає окислення, тобто змінюється 

за участю кисню. (Такі реакції називаються реакціями окиснення).

Запис в зошит

2.  Окиснення – це хімічна реакція взаємодії речовин 

(простих і складних), з киснем.

Повільним окисненням речовин зумовлено ржавіння заліза, скисання

 молока, фруктових і ягідних соків, прогорання масла, псування 

багатьох інших продуктів харчування.

Кисень, потрапляючи через легені в організм людини, окиснює різн

і сполуки, в тому числі й ті, які постійно входять із їжею.

Дихання – приклад життєво необхідного повільного окиснення в живій 

природі.

3.  Горіння – це хімічна реакція, за якої відбувається окиснення 

речовин з виділенням тепла і світла. У більшості випадків у результаті

 цих реакцій утворюються оксиди.

4.  Оксиди – це складні речовини, що складаються з двох елементів, 

один з яких – Оксиген з валентністю II.

Загальна формула оксидів ЕnOm.

Самостійна робота

Напишіть рівняння реакцій та дайте назви оксидам:

Li + O2

N2 + O2

Ca + O2

С + O2

АІ + O2

N2 + O2

Складіть формули оксидів:

Хлор(ІІ) оксид

натрій оксид

фосфор(ІІІ) оксид

магній оксид

Сульфур(VI) оксидУрок 

Тема Періодична ситстема

Заходьте  на сlassroom виконуйте завдання. Бажаю успіхів


Готуємося  до самостійної роботи

Періодичний закон Д. І. Менделєєва
1. До якої природної родини хімічних елементів належать Флуор, Хлор, Бром, Йод? (Галогени)
2. До якої природної родини хімічних елементів належать Літій, Натрій, Калій? (Лужні метали)
3. Скільки всього груп подібних за властивостями елементів було відомо за часів Менделєєва? (6 груп)
4. Яку характеристику обрав Менделєєв за основу систематизації хімічних елементів? (Відносну атомну масу)
5. Як змінюються властивості елементів, розміщених у ряд за порядком збільшення їх відносних атомних мас? (Періодично)
6. Скільки всього хімічних елементів було відомо на той час? (63)
7. У якому році Менделєєв сформулював періодичний закон? (1869)
8. Як змінюється валентність елементів у вищих оксидах, розміщених у ряд за порядком збільшення їх відносних атомних мас? (Періодично)
9. На які ще ознаки звертав увагу Менделєєв, крім відносної атомної маси, працюючи над систематизацією хімічних елементів? (Хімічні властивості)
10. У періодичній залежності від чого (за Д. І. Менделєєвим) перебувають властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних речовин? (Від величини атомних мас елементів)
11. Як називають повторення однакових ознак у хімічних елементів, розміщених у ряд за порядком збільшення їх відносних атомних мас? (Періодичністю)
12. Чи існує між усіма хімічними елементами, як подібними за властивостями, так і відмінними, природний зв'язок, який об'єднує всі елементи в єдину систему? (Так)
Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
1. У якому році було відкрито періодичний закон? (1869)
2. Яку характеристику обрав Менделєєв за основу систематизації хімічних елементів? (Відносну атомну масу)
3. Чому в першій періодичній системі багато клітинок залишалися вільними? (Відповідні елементи ще не було відкрито)
4. Як називають горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених за порядком збільшення їх відносних атомних мас, що починається лужним металом і закінчується інертним газом? (Період)
5. Як називають вертикальний стовпчик періодичної системи, у якому один під одним розміщені подібні за властивостями хімічні елементи?(Група)
6. Скільки всього періодів у періодичній системі? (7)
7. Скільки всього груп у періодичній системі? (8)
8. На які підгрупи поділяється кожна група? (Головна й побічна)
9. Як поділяють періоди? (На малі й великі)
10. Як змінюються неметалічні властивості в періодах зі збільшенням відносної атомної маси (зліва направо)? (Посилюються)
11. Як змінюються металічні властивості в групах зі збільшенням відносної атомної маси (згори вниз)? (Посилюються)

12. Чому зазвичай відповідає вища валентність елементів у групах? (Номеру групи)

Немає коментарів:

Дописати коментар